מעשה ביין

מעשה בעגלון נכרי, שהוביל במרכבתו את יינו של עשיר, יהודי חמדן, למכירה ביריד לקראת הימים הנוראים.
העגלון התמים לא חשד במאום בחוסר יושרו של לקוחו והפקיד בידיו את שכרו על הנסיעה עד הגיעם ליריד.
העשיר לקח את הכסף וטמן אותו באחת מחביות היין.
בהגיעם ליריד הכחיש העשיר את דבר קבלת הכסף לידיו וטען שהעגלון הטמין את כספו בעצמו וזה אבד כנראה.
העגלון הרגיש חוסר אונים ולכן הציע לעשיר להתדיין אצל הרב המקומי וששניהם יקבלו את פסיקתו.
רב המקום הצליח בתחכום לא רק לסחוט הודאה מהעשיר, אלא גם להשיב את הכסף הגנוב לעגלון. כיצד?

שיתוף החידה בפייסבוק
דרגת קושי: בינונית
סוג החידה: יהדות
סוג הפתרון: הברקה

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו