הרס"ר והחיילים

רס"ר רשע החליט לשחק משחק עם קבוצת חיילים.
הרס"ר כולא את החיילים, כל אחד בתא נפרד, בלי שום תקשורת ביניהם.
מדי פעם, הוא מזמין אחד מהם לחדרו, ואומר לו את אחת מהאותיות הבאות: צ', ה', ל'.
בצאת החייל מהחדר, החייל אומר לרס"ר אחת מהאותיות צ', ה', ל', וזו האות שיאמר הרס"ר לבא בתור (את האות הראשונה בוחר הרס"ר באקראי).
המטרה של החיילים היא לזהות מתי כל החיילים ביקרו כבר בחדר.

חייל שזיהה מצב זה, אומר זאת לרס"ר, ואז הרס"ר משחרר את החיילים מכלאם -
אם החייל צודק ("החיילים ניצחו").
לא נפרט מה קורה לחיילים אם החייל הנ"ל טועה.
כדאי מאוד שזה לא יקרה ("הרס"ר ניצח").

לחיילים מותר להכין תוכנית מראש, ומובטח להם דבר אחד:

הרס"ר הכין מראש רשימה אינסופית של החיילים אותם הוא מזמין, וברשימה זו מופיע כל חייל אינסוף פעמים.

לעומת זאת, יכול להופיע ברשימה אותו שם מספר פעמים ברציפות.
מקור המידע היחיד של החיילים הוא הרס"ר - הם אפילו לא יודעים אם הם ראשונים, וגם לא אם ביקר חייל אחר מאז ביקורם האחרון.
כיצד ינצחו החיילים במשחק?

שיתוף החידה בפייסבוק
דרגת קושי: קשה
תחום החידה: לוגיקה מילולית
סוג החידה: משחקים
סוג הפתרון: חשיבה שיטתית

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו