משריון לחי"ר

בצבא הסורי חיל רגלים וחיל שריון
בחטיבת חי"ר שני גדודי חי"ר וגדוד שריון אחד.
בחטיבת שריון- להיפך.
בגדוד חי"ר שתי פלוגות חי"ר ופלוגת שריון אחת.
בגדוד שריון- ההיפך.
בפלוגת חי"ר שתי מחלקות חי"ר ומחלקת שריון אחת.
בפלוגת שריון- ההיפך.
במחלקת חי"ר שתי כיתות חי"ר וכיתת שריון אחת.
במחלקת שריון- ההיפך.
בכיתת חי"ר שני חיילי חי"ר וחייל שריון אחד.
בכיתת שריון- ההיפך.
יום אחד קיבל מפקד חטיבת חי"ר פקודה להסב את
החטיבה שלו לחטיבת שריון.
כמה חיילים עליו להסב ?
שיתוף החידה בפייסבוק
דרגת קושי: בינונית
תחום החידה: לוגיקה מילולית
סוג הפתרון: חשיבה שיטתית

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו