קסם בקלפים

> > SCRIPT> -- gif"; CurrPic = 1; { { \ .il/Mag/42/rid2_1.co.etgarim.wwwsrc = "http://.Rid2.documentgif"; CurrPic = 4; { else if (CurrPic == 4) } .il/Mag/42/rid2_4.co.etgarim.wwwsrc = "http://.Rid2.documentgif"; CurrPic = 3; { else if (CurrPic == 3) } .il/Mag/42/rid2_3.co.etgarim.wwwsrc = "http://.Rid2.documentgif"; CurrPic = 2; { else if (CurrPic == 2) } .il/Mag/42/rid2_2.co.etgarim.wwwsrc = "http://.Rid2.documentvar CurrPic = 1; function ChangeImg() } if (CurrPic == 1) } --!<

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו