12345678


יש לשבץ את כל המספרים השלמים מ-1 עד 8,
כל מספר במשבצת נפרדת.
אין לשבץ שני מספרים עוקבים במשבצות שכנות.
משבצות הינן שכנות אם יש להן גבול או קודקוד משותף.

שיתוף החידה בפייסבוק
דרגת קושי: קלה
תחום החידה: חשבון
סוג הפתרון: ניסוי וטעייה

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו