נגר ,טרקטורים וחיידקים לפיתוח חשיבה

מאת: ד"ר אביקם גזית

כיצד פותרים תלמידי י' משתי רמות לימוד, אתגרי חשיבה?

מטרת המחקר הייתה לבדוק את היכולת
לפתור אתגרי חשיבה לוגיים-מתמטיים,
שאינם דורשים רקע מתמטי מעבר לנלמד ביסודי, אולי קצת חט"ב,אך דורשים
שימוש מושכל, בהבנת הנקרא,בייצוג הבעיה,בחיפוש אסטרטגיה מתאימה והפעלתה
על המצב הנתון, תוך שימוש בתהליכי בקרה.במחקר, שאפשר לראות בו מעין מחקר חלוץ
עם מספר קטן של נבדקים,השתתפו
20 תלמידי כיתה י' באחד מתיכוני השרון.
10 תלמידים למדו מתמטיקה ברמה של 5- 4
יח"ל ו10 תלמידים למדו ברמה של 3 יח"ל.
במסגרת מב"ר, מסלול בגרות רגיל, שמאפשר לתלמידים המתקשים בלימודיהם
מסיבות שונות להשלים בגרות בתנאי לימוד מתאימים.

אתגרי החשיבה

1. נגר מנסר קורת עץ ארוכה וצרה ל- 4
חלקים שווים ב-12 דקות.
בכמה זמן ינסר קורה זהה ל-5 חלקים שווים?
התשובה הנכונה היא 16 דקות (ולא 15 דק'!)
רק שניים מתלמידי 5-4 יח"ל פתרו נכון לעומת שלושה מתלמידי 3 יח"ל,
שציירו את הבעיה.

2. שלושה טרקטורים זהים מסיימים לחרוש
ביחד שלושה דונמים בשלוש שעות.
בכמה זמן יחרוש טרקטור אחד דונם אחד?
התשובה הנכונה היא 3 ש' (ולא שעה אחת!)
אמנם רק 5 מתלמידי 3יח"ל פתרו נכון לעומת 7 מבין תלמידי 5-4 יח"ל
אבל לכשעצמו זהו הישג לא רע כי מרבית הנשאלים מכל השכבות עונים תשובה
שגויה.

3.חיידק מסוים מתחלק כל דקה לשני
חיידקים ומכפיל את עצמו. אם מכניסים
למבחנה חיידק אחד כזה, הוא ממלא את
המבחנה בשעה אחת בדיוק.
בכמה זמן תתמלא המבחנה אם מכניסים לתוכה בהתחלה שני חיידקים כאלה?
התשובה הנכונה היא 59 דק' ולא חצי שעה !
שישה (!) מתלמידי 3 יח"ל ענו נכון על שאלה זו שהיא,מבחינה מתמטית, הקשה
מבין השלוש ודורשת אבחנה בין סדרה חשבונית (זמן) לבין סדרה הנדסית (מס'
חיידקים)
רק ארבעה מבין תלמידי 5-4 יח"ל ענו נכון על שאלה זו.

בסך הכל נתנו תלמידי 3 יח"ל מב"ר 14 תשובות נכונות (%66.46 )
לעומת 13 תשובות נכונות (%33.43 ) של תלמידי 5- 4 יח"ל.

ממצאים אלה אלו מחזקים את הטענה שבית הספר לא מלמד לחשוב לוגית מתמטית
אלא רק להשתמש בצורה טכנית בנוסחאות ובתהליכים.
תלמידי 3 יח"ל מב"ר הציגו יכולת פתרון בעיות שאינה נופלת מזו של תלמידי
5- 4 יחידות ומכאן שצריך לעבוד על נושא פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות חידות
ואתגרי חשיבה בכל השכבות ובכל הרמות. כבר נאמר:"היזהרו בבני עניים כי
מהם תצא תורה ופתרון בעיות;"...


ד"ר אביקם גזית


שוקס - קניון ישראלי

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו