לתפוס גל - הפיכת העל-חושי לחושי

מאת: מני כהן


בתדר אלפא - האם יש להמשיך ולקרוא ליכולות אלה "על טבעיות"?
טלפתיה (כמו גם, ראיה בהירה), ובמידה ואדם יכול להביא את עצמו לפעולה
שאלה לסיכום: במידה ושהות על תדר אלפא מאפשרת יכולות גבוהות, ביניהן

ולכן כדאי לפתחה.
שנתן לו הבורא. בנוסף, יכולת זו יכולה לעזור לאדםבכל תחום בו הוא עוסק
למיסטיקנים בלבד - אלא לכל אדם אשר מעוניין לנצל את המערכת המופלאה
לשם הדגשה: יכולות אשר נובעות מפעולת המוח על תדר אלפא אינן מיועדות
לסיכום:


לכל אדם יש תחושה מעט שונה בשהייה בתדר זה.
הרמוניה, תחושת שלום- עם עצמכם ועם אחרים ואולי רגשנות. יחד עם זאת
"איך ניתן לדעת האם אני בתדר אלפא?" כאשר תגיעו לתדר זה תרגישו שלווה,

לפעולה על תדר אלפא .
לפי ניסיוני הרפיה ודמיון מודרך עצמי הנם יעילים לצורך הובלת המוח

שמקורו במכונת תופים אלקטרונית.
9. מוסיקת טראנס- מקצב קבוע של ארבעה רבעים, המודגש על ידי תוף בס אדיר
8. הנאה אומנותית.
7. רגיעה.
והמטופל על תדר אלפא.
6. בעת טיפול רייקי מסתנכרנים (Synchronies) קצב גלי המוח של המטפל
5. הימצאותם של יונים שליליים.
למרכז המצח מגבירה את האפקט.
4. עצימת עיניים. כמו כן, גלגול העיניים מעט כלפי מעלה- כאילו מביטים
3. מוזיקה בעלת מקצב של כ-60 פעימות בדקה.
2. תיפוף.
זרימת הדם. תגובה זאת היא שיוצרת מקצב של גלי אלפא.
אל המוח, מתעוררת תגובה שבמהלכה כלי הדם מתנפחים על מנת להגביר את קצב
1. חוסר חמצן עליה בכמות דו תחמוצת הפחמן בדם- כאשר דם דל חמצן מגיע
עבודה בתדר אלפא, ביניהם:
עד עתה נמצאו במחקרים גורמים שונים אשר יכולים להעביר את המוח למצב של
לשהייה בתדר אלפא גם במהלך היום, ובאופן מודע?
כי אנו מעוניינים להגביר את היכולות האמורות כיצד ניתן להוביל את מוחנו
ניתן לראות אם כן, כי שהייה בתדר אלפא הנה בעלת איכויות מיוחדות. בהנחה
תדר אלפא במשך היום - כיצד?


תפילה מעין זו קיימת בדתות נוספות.
כאשר מחשבתו האחרונה, אשר התרחשה בתדר אלפא, עסקה בהודיה לבורא.
לא זאת בלבד אלא שלאחר קריאת התפילה אסור לדבר - כך האדם הולך לישון
זו אולי הסיבה לכך שביהדות יש לקרוא בשלב זה את "תפילת שמע שעל המיטה".
אחד מאיתנו בתדר אלפא - ולכן זהו רגע קריטי ביממה.
בשלב שנקרא "סף השינה", שאורך כחמש דקות לפני הירדמותו של האדם, נמצא כל
ויכולה להשפיע על חיינו בצורה משמעותית.
המחשבה מגיעה לחלק גדול יותר מן המוח ובשל כך הינה בעלת משקל רב יותר -
המצאות בתדר אלפא, בעת עירות, הופכת כל מחשבה שלנו לעוצמתית הרבה יותר
כאמור, בעת השהיה בתדר אלפא קיימת הרמוניה בין חלקי המוח. בשל כך, בעת
סף השינה

החלטות טובה יותר .
ביכולת מוחם בצורה טובה ויעילה יותר אשר מאפשרת להם, בן השאר, קבלת
אלו הם אותם מצליחנים בתחומי החיים השונים, אנשים אלה יכולים להשתמש
ישנם אנשים אשר מצויים בתדר אלפא במשך רוב שעות היום (כ - %10). אנשים

זיכרון החלומות בעת השכמה.
חלומותיו - בעת שנת חלום קיים "דיאלוג" בין חלקי המוח אשר מאפשר את
לעיל - אדם אשר מתעורר בעת שנת חלום, אשר מאופיינת בתדר אלפא יזכור את
עדות נוספת להרמוניה בין חלקי המוח השונים היא עצם העובדה כי כפי שצוין
ללמוד על חשיבות השינה עבור סטודנטים(.
הנלמד ביום שלפני השינה במידה ולא הייתה שנת M.E.R (ומכאן גם ניתן
מניעת שנת M.E.R פוגמת בתהליך אכסון המידע במוח. כך יהיה קשה לזכור את
להרמוניה זו בין חלקי המוח מספר עדויות. כך למשל, ממחקרים עולה, כי
חשיבה ברמה גבוהה<3.
שיתוף פעולה זה הינו אחד ההסברים להופעתן של יכולות "על טבעיות" ויכולת
להרמוניה בין האונה הימנית לשמאלית ושיתוף פעולה בין האונות.
כאשר מוחו של אדם מצוי בתדר אלפא מרחש תהליך של איזון במוח, אשר מוביל

הלוגית.
כיום רוב האוכלוסייה הבוגרת משתמשת בעיקר באונה השמאלית של המוח - האונה

המיטבי.
בנוסף, יש הטוענים כי בעת שהייה בתדר אלפא יכול להתרחש תהליך החשיבה
מחקרים אחרים קובעים כי בעת תקשור עובד מוחו של המתקשר על תדר אלפא.
מעבר לעובדות שעולות ממחקר זה, כי גלי אלפא תורמים ליכולת טלפתית,

גלי "אלפא" <2.
של הרפיה כשהוא מוכן לקליטת שדר טלפתי, נרשמו ע"י המכשיר קצב שידור של
לשורה של מכשירים אלקטרוניים למדידת גלי מוח. כאשר היה ניקולאיב במצב
לצורך הניסויים שהה קמינסקי במוסקבה וניקולאייב בלנינגרד. הוא חובר

אמר ניקולאייב: "ארוך ודק, מתכת, פלסטיק, פלסטיק שחור".
ניקולאיב אמר: "עיגול, מתכתי, נוצץ, משונן, נראה כמו סליל". לגבי מברג
הכילה קפיץ מתכת.
שנבחרה באקראי, מתוך מספר חבילות דומות בעלות תוכן שונה. החבילה שנבחרה
מקמינסקי אשר נמצא במרחק של 3,500 ק"מ. לקמינסקי נתנו חבילה ארוזה,
אשר שניהם ניחנו בתכונות "על-חושיות". ניקולאייב הצליח לקלוט שדר טלפתי
עוד בשנת 1966 נעשה ניסוי אשר בו השתתפו קרל ניקולאייב ויורי קמינסקי
> br> לדוגמא:
נקראות בידי רבים, "על חושיות"- וזאת כפי שיוסבר להלן:
כי בעת השהייה בתדר אלפא עובד מוחנו בצורה המאפשרת יכולות אשר
עוד נתגלה במחקרים, כיקצב אלפא מתקיים גם בזמן עירות אך מסתבר,

מתעורר משנת ה -M.E.R יזכור את חלומותיו.
קצב אלפא,אי סדירות בקצב הנשימה והדופק וזיקפה בגברים<1.בנוסף, אדם אשר
הלב, הרפיה מוחלטת של כל שרירי השלד, תדר גלי מוח מהיר יחסית לשינה-
שונות, כאילו היה ער. ניתן להבחין בתנועות עיניים מהירות, שינויים בקצב
במהלך שנת ה -M.E.R, אשר מופיעה כל כ-90 דקות, הגוף נוהג, מבחינות
(Rapid eye movement Sleep)
בשנת 1953 גילו צמד המדענים אסרינסקי וקלייטמן את שנת ה- M.E.R
על תדר אלפא ומאפייניו:

בזמן ניתוח או היפנוזה(.
עמוקה נשהה בתדר טיתא ובשינה עמוקה במיוחד בתדר דלתא. (אשר מתקבל גם
בזמן שינה: נמצא מוחנו במעבר מתמיד בין שלושת התדרים האחרים. במהלך שינה
בזמן עירות: כ-90% מאיתנו (או יותר נכון ממוחותינו) נמצאים בתדר ביתא.

4. גלי דלתא: קצב הנמוך מ-MHz 4.
3. גלי טיתא: 7-MHz 4.
2. גלי אלפא: 12-MHz 8.
1. גלי ביתא: 22-MHz 13 (מגה הרץ).
התדרים שנמדדו קיבלו את הכינויים הבאים:
ניתן למדוד את תדר פעולת המוח.
באמצעות שימוש במכשיר אלקטרו-אנצפלוגרף (G.E.E)
על תדרי פעולת המוח:

לבין יכולות מוחיות גבוהות.
שונים. עוד עולה כי קיים קשר ישיר בין הופעתו של תדר המכונה "תדר אלפא"
וחשוב מאוד, אל השימוש היעיל בו. ממחקרים עולה כי מוחנו עובד בתדרים
במאמר זה נבין מעט יותר על אופן פעולת המוח מתוך כוונה לעשות צעד נוסף,

כיצד הדבר פועל? מי יכול לעשות זאת? ואיך?
התוכן: "עגול, אליפסה, צבעוני" בכיסו היו מספר בלונים (לא מנופחים).
עניתי - אך ללא הצלחה. לאחר תהליך הכנה מסוים אמרתי, מבלי להבין את פשר
אותו". בתחילה ניסיתי לחשוב מה זה יכול להיות ועל בסיס מחשבות אלה
נכנס אדם לחדר, בשם אודי אברהמסון, שאמר "יש לי משהו בכיס נסו לתאר
לא מזמן, בהיותי בבית התבנית בכפר-סבא, בו נוצרת אקולוגיה מיוחדת במינה

מני כהן
מרצה ומדריך לשימוש במוח ובמערכות גבוהות
il לתגובות: .co.etgarim@meni
מאמרים נוספים בפינה: יכולת מנטלית

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו