מרכבת הקסמים

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

רנטו ר' רנטו (ה-ר' האמצעית היא לזכרו של סבו, הקוסם רנטו) ידוע
כרב-קוסם, אשר בעתות הפנאי שלו עוסק באובססיביות גם בהימורים.

בשלב מסוים של נדודיו, עשה חשבון נפש והחליט להמיר את מרכבתו הישנה ברכב
חדיש. המרכבה דרך קבע עמוסה בכלי עבודה לעייפה, וביניהם: קלפים, קוביות
משחק, דומינו, דמקה לארבעה (פרי המצאתו של רנטו הסב), רולטה, מגנט,
מזלגות רכים לכיפוף, ושעון המכוון לפעול בשעה מסוימת- בדיוק ברגע בו
מופיע רנטו מדי ערב וטוען כי שעונו יופעל באמצעות טלקינזיס.

אף שהמרכבה ממונעת היא ללא כל מגע של סוס, פרד או חמור, הרי הגיעה העת
להחליפה- כך סבר רנטו וקיבל החלטה- אך לא להשליכה מבלי למצות את
נתוניה הייחודיים בהיותה מרכבתו של רב-קוסם מדופלם.

ארבעה גלגלים לה למרכבה- כגלגלי אופניים, עם ציר, חישוק וחישורים,
כמוראה באיור מספר 1 להלן.רנטו ר' רנטו הכין שלטי ענק אותם תלה בחוצות הכרך, וכה לשון השלטים:

ביום ב' בשבוע, בשעת ערביים,


יופיע רב הקוסמים
רנטו ר' רנטו
במכרז כיכר הכרך
ויציג קבל עם ועדה את מרכבת הפלא-
היא מרכבת הקסמים
מחיר הצפייה- עשרה זוזים לגולגולת
הנחה סמלית לחיילים ולקבוצות מאורגנות
מופע חד פעמי- בואו בהמוניכם!!!!!

לקראת האירוע גידר רנטו את השטח, שכר כמה תולשי-כרטיסים, והחל לגרוף ממון.

במרכז- עמדה לתפארת המרכבה הישנה-נושנה אותה כה אהב, ולא בכדי הצניע את
רכבו החדיש אחרי הגבעה.

והמרכבה, כך חשב רנטו ואף תכנן בקפידה, לעת בלותה, תהיה לה עדנה.

משנאספו המוני סקרנים ותאבי בידור, החל רנטו בנאום פתיחה ארוך ומלהיב,
שכן הוא למד מסבו הקוסם כי הדיבורים במופעי קסמים חשובים כמעשים.

לקראת שיא האירוע- נטל מספרי פלדה, וטען כי עכשיו יגזור בכל ארבעת
גלגלי המרכבה את מחצית החישורים התחתונים- והמרכבה תיוותר עומדת
באוויר, ולא עוד, הזמין כאורח-כבוד את ראש הכרך שידוע במשקלו המכובד
לשבת על המרכבה- זאת נאות ראש הכרך לעשות תמורת כרטיס חינם למופע ועוד
שני זוזים במזומן מראש.

אמנם ראש הכרך פחד שמא יקרוס תחתיו ופחדו ניכר עם כל הסרתו של חישור
נוסף, אך הבעת פניו המבועתים רק תרמה לאותנטיות של האירוע, ורנטו שמח
מאוד על כך.

והנה תמה המלאכה, רנטו הסיר מכל ארבעת הגלגלים את המחצית התחתונה של
החישורים שהתפזרו בשטח- אך מיד נחטפו על ידי הקהל כאות וכמזכרת נצח
לאירוע, והמרכבה נותרה ניצבת על תלה, וראש הכרך ישוב בתוכה באון, הפלא
ופלא.

כאות הוקרה למועצת הכרך, תרם רנטו ר' רנטו את המרכבה בתום האירוע לטובת
הציבור כגל-עד להנצחת זכרו של סבו.וזהו ההסבר:

המרכבה אינה קורסת תחתיה כשמסירים את המחצית התחתונה של החישורים (וקצת
יותר- כולל החישורים האופקיים), כי כל אלה מצויים במצב רפה, ללא כל
כוחות מתיחה, ורק החישורים האחרים שבמחצית העליונה של כל גלגל מצויים
במתיחה ונושאים את המשא. ראה איור מספר 2 להלן.
כידוע, החישורים שהם דקים וגמישים, אינם כשירים לעמוד בכוחות לחיצה, וכל
תרומתם ליציבות המרכבה היא בכושר עמידתם כנגד כוחות מתיחה. בעת הנסיעה,
בכל רגע נושאים בעומס החישורים שבחצי הגלגל העליון, והשאר "נחים" עד
לבוא תורם, ובמצב של עצירה, אין לחישורים התחתונים שבכל גלגל שום
תפקיד, והם, כאמור, רפויים.

il לתגובות: .net.inter@bezraמאמרים נוספים בפינה: מחשבתחילה

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו