השלישי כמו השביעי

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא


פרק 14 מהספר "אמר אברהם המחבר;":
"וידוע כי בסוד החשבון: השלישי כמו השביעי;"
<בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ב (בפרשת חוקת) כתוב:
"הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטה ביום
השלישי, וביום השביעי לא יטהם;".
והראב"ע מפרש:
"וידוע כי בסוד החשבון השלישי כמו השביעי;".
המספרים 3 ו-7 בעלי תכונות ייחודיות בתורת המספרים:
1) שני המספרים הללו הם אי זוגיים.
2) זאת ועוד, שניהם ראשוניים לא מתחלקים (ללא שארית) אלא למספר 1 ולעצמם.
3) סכומם "עגול;3+7=10 ".
4) בהעלאה בריבוע בשניהם מתקבלת סיפרת היחידות זהה 9:
2=492=9    7 3
כאן ראוי לציין כי זו תכונה משותפת לכל זוגות המספרים הטבעיים [מספר
טבעי הוא חיובי ושלם] אשר סכומיהם 10:
2
=812=1    9 1
2
=642=4    8 2
2
=492=9    7 3
2
=362=16    6 4
וכמובן 2
=255.
גם החזקות היותר גבוהות של 3 ו-7 מייחדות את שני המספרים האלה, בכך
שלסירוגין סכומי ספרות היחידות של התוצאות זהים, או משלימים ל-10,
ולהלן הנתונים בטבלה 4:
טבלה 4 החזקות של 3 ו-7>ספרות היחידות משלימות ל TD> > TR> > TABLE> -3 10 ו-716807 <243חזקה חמישית >ספרות היחידות זהות 1 TD> > TR> 2401 <81חזקה רביעית >ספרות היחידות משלימות ל TD> > TR> -7 10 ו-3343 <27חזקה שלישית >ספרות היחידות זהות 9 TD> > TR> 49 <9העלאה בריבוע >ספרות היחידות הן 3 ו TH> > TR> -7 משלימות ל-107 <3החזקהמכיוון "שהגענו להתחלה" (שוב 3 ו-7) הרי מובטח כי כך יהיה גם בחזקות
הבאות עד ללא סוף במחזוריות. כדאי כמובן לבדוק את התכונות המקבילות של
יתר זוגות המספרים המשלימים ל-10.
ועוד, בספר "שעור חופשי" בעמ' 22 מתוארות על דרך ההומור תכונותיו
הייחודיות של המספר 37, המורכב משתי הספרות האמורות, ולהלן הפתעה:
37X3=1x111
37X33=1221=11X111
37X333=12321=111X111
37X3333=123321=1111X111
37X33333=1233321=11111X111
37X333333=12333321=111111X111


il לתגובות: .net.inter@bezraמאמרים נוספים בפינה: מחשבתחילה

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו