חג עצמאות שמח

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

לקראת יום העצמאות, נתמלא המורה המדעי בחדווה ובהתרוממות רוח
ואין אצלו ביטוי לרחשי לב אלו זולת חידוד ושנינה. לפיכך, משנכנס לכיתה,
כפטריוט ציוני מוצהר, לא יכל שלא לצייר על הלוח מגן דויד רב מימדים,
ובו כמובן תריסר פינות והצטלבויות שכל אחת מהן שורטטה כמעגל המשווע
לכלול בתוכו מספר- ראה איור מס;1 " להלן:

ואלה התנאים למילוי המעגלים: המספרים יהיו מספרים שלמים מ-1 ועד-12,
וסיכומיהם בכל שורה מצלעות המגן דויד [שורה בת 4 מעגלים] יהיו שווים.
בנוסף דרוש כי כל מספר יופיע פעם אחת בלבד.

כדי לעמוד במשימה צריך לדעת מהו הסכום הקבוע של חיבור ארבעת המעגלים
שבכל שורה. מכיוון שמדובר בארבעה מספרים בין 1 ל-12, הרי הממוצע
שלהם הוא: 5.12+1)/2=6) ולפיכך הסכום שבכל שורה הוא 5=26.4x6.

מיד כשהבין המורה המדעי כי מדובר במספר הנכבד 26 אורו עיניו,
והוא החל לדפדף בכתביו של הראב"ע. לא דברי-שיר חיפש המורה
המדעי בכתבי המשורר בן ספרד, אלא דווקא את ייחודו של המספר 26
שנקרה בדרכו באקראי לצורך חידת החג, מספר שהוא הסכום הגימטרי
של אותיות ה" ו" י" ה;", ומה מפתיע כי גם בסיס לצלעות מגן דויד.
ועוד, הראב"ע מפרט ומפליג בשבח התכונות הייחודיות אשר המספר 26
ניחן בהן, וכחמש מאות שנה לאחר תקופת הראב"ע גילה המתימטיקאי
הצרפתי פייר דה פרמה כי המספר 26 הוא היחידי מבין כלל המספרים הטבעיים,
המצוי בתווך בין חזקה שנייה לחזקה שלישית, לאמור, 27=1+26 וכידוע
27 היא חזקה שלישית של 3, וכן 1-25=26, ו-25 היא חזקה שניה של ;5
אין עוד מספרים טבעיים הלכודים בין חזקה שנייה לבין חזקה שלישית.

ועתה, עם פרוש חג העצמאות והנפת דגלי מגן דויד בכל המדינה, שוב עולה
המספר הנדון לכותרות...

להלן באיורים הבאים שתי דוגמאות למילוי המעגלים במספרים טבעיים
מ-1 עד 12 באופן שסכום כל שורה יהיה 26:


וחג עצמאות שמח.מאמרים נוספים בפינה: מחשבתחילה

חיפוש

חיפוש מתקדם

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו